دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 48063

شرکت تضامنی محی الدین هناره وشرکا

صرافی پرسپولیس پیشگاه شیوه های نوین جهانی ارز

صرافی پرسپولیس پیشگاه شیوه های نوین جهانی ارز
پرسپولیس با سالها تجربه در ارائه خدمات  به شرکت های نفتی و پتروشیمی با اندوخته تجربه ای در تهیه اسناد اعتباری در بانک ها و عملکرد بی سابقه در تهیه ضمانت های بانکی برای اجرای تعهدات صنعتی شرکت ها با شابقه 25 ساله در ارائه خدمات تثبیت نرخ های ارز و معاملات آتی برای تعهدات بین المللی با ارائه خدمات مدیریت نیاز های بانکی شرکت ها در خارج از کشور در حسن امانت و اجرا.

خدمات حواله ای:
1-    پرداخت حواله های صنعتی
2-    پرداخت حواله های خوراکی
3-    پرداخت حواله های حقوقی
4-    پرداخت حواله های مهاجرتی
5-    پرداخت حواله های دارویی
6-    پرداخت حواله های کشاورزی
7-    پرداخت حواله های ملکی
8-    پرداخت حواله های گمرکی و ترخیصی